marraskuu 30, 2016

PIHASUUNNITTELU

Pihasuunnitelman avulla pystytään pihasta tai alueesta luomaan sellainen, jossa toiminnot ja hoito ovat ajateltu loppuun asti. Arkkitehtuurin, materiaalien ja kasvillisuuden yhteensopivuus ovat tärkeitä asioita suunnittelussa ja kun nämä ovat yhdistettynä, nostaa se myös rakennuksen arvoa.

Pihasuunnittelussa on monia portaita ja jokainen kokonaisuus on omanlaisensa. Suunnitelma toteutetaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa ja samalla kartoitetaan, mitä suunnitelmalta halutaan.

Pihan suunnittelu on mahdollista tehdä eri tavoin. Suunnitelma voidaan tehdä niin, että asiakas aikoo tilata rakennustyön urakoitsijalta. Tai suunnitelma voidaan tehdä niin, että siihen liitetään toteutusohjeet, jolloin lähtökohtana on se, että piha rakennetaan asiakas itse.

Konsultaatiokäynti

Konsultaatiokäynnillä asiakas voi kirjata ylös mahdollisia ideoita ja vinkkejä, joita käynnin aikana kerrotaan. Ongelmakohtina voivat olla esimerkiksi laikukas nurmikko tai kukkapenkin vajaavaisuus.

Luonnostasoinen suunnitelma

- on hahmotelma paperille siitä, miltä piha tulisi näyttämään. Käynnillä katsotaan asiakkaan kanssa yhdessä, mitä pihalta halutaan ja mitkä ovat alueen käytetyimmät kohdat ja rakennetaan pihasta toimiva kokonaisuus.

Istutussuunnitelma

Istutussuunnitelman voi tilata joko yhteen kukkapenkkiin tai pihan kaikkiin istutusalueisiin. Suunnitelmassa on eritelty tarkkaan kaikki kasvit ja niiden istutusetäisyydet. Käynnillä kartoitetaan asiakkaan toiveita istutusalueista ja suunnitelma tehdään näiden pohjalta.

Pihasuunnitelma

Kokonaisvaltainen suunnitelma, jossa on otettu huomioon kaikki piha-alueella. Pihasuunnitelmassa on otettu huomioon toiminnot, materiaalit, kasvit sekä kaikki oleellinen pihan toimivuuden kannalta.

Hoitosuunnitelma

Pihasuunnitelmaan tai istutussuunnitelmaan on myös mahdollista yhdistää hoitosuunnitelma, jossa on eriteltynä kasvikohtaiset hoito-ohjeet.